Ajuntament de Premià de Mar d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la Seu Electrònica

Calendari de dies inhàbils

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (article 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
  • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any 2011 de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals
  • 99 de XXXXXXX
  • 99 de XXXXXX
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Dades de contacte

  OAC de l'Ajuntament.
  Plaça de l'ajuntament 1
  Telf: 93 741 74 00
  Premià de Mar

  | © 2017 AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas