Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà Ajuntament de Premià de Mar

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la Seu Electrònica

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l'Ajuntament de Premià de Mar que seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei 3/2018 LOPD-GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de dades de Caràcter Personal, i altres disposicions d'aplicació.

Les dades recabades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en l'esmentada  Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD).

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, adreçant-se per escrit a: Ajuntament de Premià de Mar, Carrer del Nord, 60

Més informació:


Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
Carrer del Nord, 60
Telf: 93 741 74 00
Premià de Mar

| © 2021 AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas